Adwokat Ewa Joanna Nowacka Kancelaria AdwokackaADWOKAT OD ROZWODÓW - LUBLIN, Chełm, Zamość, Hrubieszów, Biała Podlaska


Kancelaria Adwokacka w Lublinie zapewnia profesjonalną pomoc prawną w sprawach rodzinnych.
Pomoc obejmuje sporządzanie pism procesowych, prowadzenie negocjacji, reprezentowanie Państwa interesów przed Sądem.
Skuteczny adwokat od spraw rozwodowych Lublin, pozwoli uniknąć niepotrzebnego stresu związanego z długoletnim postępowanie rozwodowym.
Dobry adwokat od rozwodów Lublin będzie reprezentował Państwa interesy również poza salą sądową.
Skutecznie przeprowadzone postępowanie rozwodowe zapewni ochronę Państwa interesów na długie lata.
Dlatego też do spraw o rozwód należy podejść z najwyższą starannością. Profesjonalna pomoc prawa w postępowaniu rozwodowym, obejmuje również wsparcie psychologiczne, tak potrzebne w często nieoczekiwanych dla nas sytuacjach.
Kancelaria Adwokacka adwokat Ewa Nowacka ma swoją siedzibę w Lublinie, jednakże reprezentuje Państwa interesy również na terenie takich miast jak: Zamość, Chełm, Puławy, Radzyń Podlaski, Włodawa, Hrubieszów

rozwód adwokat Lublin

W jaki sposób ustalić kontakty ojca z dzieckiem? Czy pozostawić nieograniczone kontakty?

W postępowaniu rozwodowym, jeżeli strony mają małoletnie dzieci, Sąd w wyroku obligatoryjnie musi ustalić kwestię kontaktów dziecka z rodzicem, przy którym nie jest ustalone miejsce pobytu małoletniego.

Jeżeli strony współpracują ze sobą, są w stanie dojść do porozumienia, Sąd na zgody wniosek stron ustali nieograniczone kontakty rodzica z dzieckiem. W sytuacji gdy tej zgody brak, po przeprowadzeniu postępowania dowodowego wyrok rozwodowy będzie zawierał rozstrzygnięcie w przedmiocie kontaktów. W zależności od wieku małoletniego, dotychczasowej więzi, kontakt będzie odbywał się w miejscu zamieszkania dziecka, poza miejscem zamieszkania, bądź z prawem zabierania dziecka na noc. Jeżeli jesteśmy skonfliktowani z drugą stroną, powinniśmy zadbać o to, aby przedmiotowe kontakty zostały ustalone w sposób kazuistyczny. Po to, aby później w sytuacji ich nierespektowania, wyrok w tym zakresie nadawał się do egzekucji. Musimy pamiętać, iż egzekucja kontaktów odbywa się w obydwie strony, co oznacza że jeżeli jesteśmy rodzicem uprawionym do kontaktu z dzieckiem, rzeczony kontakt również musimy realizować. Pamiętać należy, iż każdy rodzic co do zasady, ma prawo do kontaktów z dzieckiem w weekendy, Święta, wakacje, oraz ferie. Ustalając kontakty na tygodniu (w czasie pobierania nauki), powinniśmy zawrzeć wyłączenie, iż rzeczony kontakt nie obowiązuję w wakacje. Jeżeli ustalamy kontakty weekendowe wskażmy konkretnie, od jakiej godziny mają być realizowane i o której dziecko powinno do na wrócić. Należy unikać zwrotów niedookreślonych np. po uprzednim ustaleniu ze stroną przeciwną. Jeżeli decydujemy się na ustalenie w wyroku rozwodowym kontaktów ojca z dzieckiem, oznacza to, brak jest przedmiotowego porozumienia, skoro go nie ma to późniejsze odwoływanie się do ustaleń wydaje się być bezprzedmiotowe. Na koniec, wskazać należy, iż wyrok rozwodowy w zakresie kontaktów można zmienić. Jeżeli zmieni się stan faktyczny, np. jeden z rodziców zmieni miejsce zamieszkania na bardziej odległe, każda ze stron może wystąpić do Sądu Rodzinnego w wnioskiem z zmianę wyroku rozwodowego w zakresie kontaktów z dzieckiem.