Adwokat Ewa Joanna Nowacka Kancelaria AdwokackaADWOKAT OD ROZWODÓW - LUBLIN, Chełm, Zamość, Hrubieszów, Biała Podlaska


Kancelaria Adwokacka w Lublinie zapewnia profesjonalną pomoc prawną w sprawach rodzinnych.
Pomoc obejmuje sporządzanie pism procesowych, prowadzenie negocjacji, reprezentowanie Państwa interesów przed Sądem.
Skuteczny adwokat od spraw rozwodowych Lublin, pozwoli uniknąć niepotrzebnego stresu związanego z długoletnim postępowanie rozwodowym.
Dobry adwokat od rozwodów Lublin będzie reprezentował Państwa interesy również poza salą sądową.
Skutecznie przeprowadzone postępowanie rozwodowe zapewni ochronę Państwa interesów na długie lata.
Dlatego też do spraw o rozwód należy podejść z najwyższą starannością. Profesjonalna pomoc prawa w postępowaniu rozwodowym, obejmuje również wsparcie psychologiczne, tak potrzebne w często nieoczekiwanych dla nas sytuacjach.
Kancelaria Adwokacka adwokat Ewa Nowacka ma swoją siedzibę w Lublinie, jednakże reprezentuje Państwa interesy również na terenie takich miast jak: Zamość, Chełm, Puławy, Radzyń Podlaski, Włodawa, Hrubieszów

rozwód adwokat Lublin

Opieka naprzemienna po planowanych zmianach w 2019 roku.

Na chwilę obecną opieka naprzemienna w praktyce częściej ustanawiana jest, gdy pomiędzy stronami (rodzicami) nie dochodzi konfliktu, tj. na zgodny wniosek.

Rzadziej dochodzi do jej ustanowenia w sytuacji gdy jedna ze stron nie wyraża zgody na powyższe. Należy pamiętaj, iż rodzice powinni zamieszkiwać w jednej miejscowości, tak aby dziecko mogło uczęszczać do tej samej placówki (przedszkole, szkoła). Ponadto z oczywistych względów każdy z rodziców powinien posiadać odpowiednie warunki mieszkaniowe, oraz posiadać właściwe predyspozycję wychowawcze. Częstym skutkiem ustanowienia opieki naprzemiennej jest brak ustalenia obowiązku alimentacyjnego obydwojga z rodziców, chyba że pomiędzy zarobkami przedstawicieli pojawiaj się duża dysproporcja, bądź u jednego z rodziców dziecko będzie spędzać więcej czasu. Przewidywany projekt zmian zakłada, iż Sąd w pierwszej kolejności winien sprawdzić czy w danej sprawie nie zachodzą przesłanki do ustanowenia opieki naprzemiennej. To co kiedyś było rzadkością, według ustawodawcy winno być brane pod uwagę z urzędu przez Sąd. Oczywiście Sąd orzekający nie będzie musiał stosować omawianej przesłanki obligatoryjnie. Wprowadzane zmiany będą dotyczyły rozstrzygnięć które znajdą się w wyroku rozwodowym, jak również w sytuacji gdy rodzic żyją w rozłączeniu występuję z wnioskiem inicjującym sprawę przed Sądem Rejonowym. Dotychczas wypracowana linia orzecznicza, również dawała możliwość ustanowienia opieki naprzemiennej, wprowadzane zmiany pod kątem formalnym na pewno ją potwierdzą. Sąd ferując wyrok, bądź postanowienie, tak jak dotychczas swój osąd będzie kierował na opinii biegłych specjalistów ( w sytuacji gdy nie ma zgodnego stanowiska, bądź Sąd z urzędu poweźmie wątpliwość co do wspólnych wniosków stron). Czy i w jakim stopniu nowelizowane przepisy dotyczące opieki naprzemiennej, będą sprzyjały wprowadzanemu rozwiązaniu pokarze praktyka. Adwokat od spraw rodzinnych doradzi, czy warto w danej sytuacji wnosić o ustanowenie opieki naprzemiennej, czy lepiej skorzystać z innych rozwiązań. Warto skorzystać z pomocy Kancelarii Adwokackiej, w szczególności gdy zajdzie konieczność wystąpienie z żądaniem alternatywnym.