Adwokat Ewa Joanna Nowacka Kancelaria AdwokackaADWOKAT OD ROZWODÓW - LUBLIN, Chełm, Zamość, Hrubieszów, Biała Podlaska


Kancelaria Adwokacka w Lublinie zapewnia profesjonalną pomoc prawną w sprawach rodzinnych. Pomoc obejmuje sporządzanie pism procesowych, prowadzenie negocjacji, reprezentowanie Państwa interesów przed Sądem. Skuteczny adwokat od spraw rozwodowych Lublin, pozwoli uniknąć niepotrzebnego stresu związanego z długoletnim postępowanie rozwodowym. Dobry adwokat od rozwodów Lublin będzie reprezentował Państwa interesy również poza salą sądową.
Skutecznie przeprowadzone postępowanie rozwodowe zapewni ochronę Państwa interesów na długie lata. Dlatego też do spraw o rozwód należy podejść z najwyższą starannością. Profesjonalna pomoc prawa w postępowaniu rozwodowym, obejmuje również wsparcie psychologiczne, tak potrzebne w często nieoczekiwanych dla nas sytuacjach.
Kancelaria Adwokacka adwokat Ewa Nowacka ma swoją siedzibę w Lublinie, jednakże reprezentuje Państwa interesy również na terenie takich miast jak: Zamość, Chełm, Puławy, Radzyń Podlaski, Włodawa, Hrubieszów

rozwód adwokat Lublin

Nie chce rozwodu - negatywne przesłanki. Co w sytuacji gdy otrzymany pozew o rozwód, a po prostu nie chcemy się rozwieść?

W odpowiedzi na pozew możemy wskazać/ przyznać iż rzeczywiście nastąpił trwały rozkład pożycia małżeńskiego, jednakże rozwód nie może zostać orzeczony gdyż ucierpi dobro wspólnych małoletnich dzieci.

Dzieci muszą pochodzić z małżeństwa i nie mogą mieć ukończonych 18 lat. W takiej sytuacji musimy udowodnić, iż syn/córka są tak związane z rodzicem, iż orzeczenie rozwodu jest w takiej sytuacji niezasadne. Jeżeli nie mamy małoletnich dzieci, w odpowiedzi należy wskazać, iż rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia a my nie wyrażamy na to zgody. W takim przypadku należy udowodnić winę powoda i wskazać, iż nasza odmowa nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Powyższe aktualizuje się jeżeli nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, jeżeli według nas nie nastąpił, to w odpowiedzi na pozew podnosimy, iż np. współżycie nie ustało, bądź nie ustała więź gospodarcza (wydatkujemy wspólnie, dokonujemy wspólnych zakupów). Należy pamiętać jednak o zasadniczej kwestii, o czasie. Od momentu kiedy otrzymamy pozew o rozwód a zostanie wyznaczona pierwszy termin rozprawy, w praktyce mija kilka miesięcy, więc nasze założenia winny istnieć w momencie składania przez nas wyjaśnień informacyjnych.

rozwód adwokat Lublin

Otrzymałam/em pozew o rozwód, co dalej?

Spokojnie, co do zasady mamy dwa tygodnie na złożenie odpowiedzi na pozew. Na pewno nie dzwonimy do strony przeciwnej i nie wygrażamy się, zawsze przecież możemy być nagrywani.

Musimy zdać sobie sprawę z tego, iż skoro druga strona wystąpiła na drogę postępowania Sądowego, oznacza to iż przemyślała swoje działanie, a często przygotowywała się do tego od dłuższego czasu. Trzeba jednakże odróżnić dwie kwestie, jeżeli dostaliśmy pozew o rozwód bez orzekania o winie, nie mamy małoletnich dzieci ze związku małżeńskiego, i chcemy się rozwieść co do zasady nie mamy się czego obawiać. Sprawa komplikuje się gdy np. druga strona żąda orzeczenia naszej wyłącznej winy. Ale i tutaj nie wpadajmy w panikę, żądanie trzeba jeszcze udowodnić. W Polskim systemie prawnym nie ma tzw. stopniowalności winy, jeżeli Sąd ustali iż ponosimy 80 % winy, druga strona tylko 20% to i tak orzeknie rozwód w winy obydwojga stron. Kolejna ważna sprawa, Sąd będzie badał co było przyczyną rozkładu pożycia, więc wszystkie zachowania które nastąpiły po rozkładzie pożycia nie będą miały znaczenia dla ustalenia winy w sprawie o rozwód. Jeżeli np. mąż zdradzi żonę, i w wyniku tego zdarzenia nastąpił trwały rozkład pożycia, Pani nie będzie chciała wybaczyć Panu, i taka sytuacja będzie się utrzymywać, następnie Strony zamieszkają oddzielnie po czym, Pani w gniewie umyślnie potrąci Pana na przejściu dla pieszych, Pan dozna licznych obrażeń. To Pani oczywiście będzie odpowiadać karnie, ale pod kątem winy za rozkład pożycia, ta sytuacja będzie relewantna, gdyż nastąpiła po całkowitym rozpadzie. Co oznacza całkowity rozkład pożycia? Zerwanie wszelkich więzi małżeńskich, sytuacja trwała, utrzymująca się przez dłuższy czas (przyjmuje się że co najmniej 3 miesiące). Dlatego tak ważnym jest, aby zastanowić się czy na pewno chcemy się rozwieść, wszak zawsze możemy powoływać się na tak zwane negatywne przesłanki, o których będzie mowa w kolejnym wpisie.