Adwokat Ewa Joanna Nowacka Kancelaria AdwokackaADWOKAT OD ROZWODÓW - LUBLIN, Chełm, Zamość, Hrubieszów, Biała Podlaska


Kancelaria Adwokacka w Lublinie zapewnia profesjonalną pomoc prawną w sprawach rodzinnych.
Pomoc obejmuje sporządzanie pism procesowych, prowadzenie negocjacji, reprezentowanie Państwa interesów przed Sądem.
Skuteczny adwokat od spraw rozwodowych Lublin, pozwoli uniknąć niepotrzebnego stresu związanego z długoletnim postępowanie rozwodowym.
Dobry adwokat od rozwodów Lublin będzie reprezentował Państwa interesy również poza salą sądową.
Skutecznie przeprowadzone postępowanie rozwodowe zapewni ochronę Państwa interesów na długie lata.
Dlatego też do spraw o rozwód należy podejść z najwyższą starannością. Profesjonalna pomoc prawa w postępowaniu rozwodowym, obejmuje również wsparcie psychologiczne, tak potrzebne w często nieoczekiwanych dla nas sytuacjach.
Kancelaria Adwokacka adwokat Ewa Nowacka ma swoją siedzibę w Lublinie, jednakże reprezentuje Państwa interesy również na terenie takich miast jak: Zamość, Chełm, Puławy, Radzyń Podlaski, Włodawa, Hrubieszów

rozwód adwokat Lublin

Sąd zasądził alimenty na rzecz żony/męża przy rozwodzie, kiedy można żądać obniżenia bądź uchylenia obowiązku alimentacyjnego?

W wyroku rozwodowym każda ze stron może żądać zasądzenia alimentów na swoją rzecz. W zależności od kwestii winy za rozkład pożycia małżeńskiego,

którą Sąd ustali w wyroku rozwodowym (chyba że mamy do czynienia z rozwodem bez orzekania o winie), inne są przesłanki do wystosowania późniejszego żądania. Zacznijmy od tego, iż w sytuacji zmiany okoliczności faktycznych, po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego możemy wystąpić do Sadu Rejonowego z właściwym dla siebie powództwem. Jeżeli Sąd rozwodowy (Okręgowy) ustalił wyłączną winę za rozkład pożycia jednego z małżonków, nie możemy opierać swojego powództwa na upływie czasu (5 letniego okresu), tylko na zmianie okoliczności faktycznych. Jeżeli zmieniła się sytuacja materialna, zdrowotna byłych małżonków i pomiędzy ich zarobkami nie ma dysproporcji, może okazać się i odpadła nam przesłanka wyrównania dorobków. Opłata od pozwu wynosi dochodzoną miesięczną różnicę, pomnożoną przez 12 miesięcy, następnie podzieloną przez 20 (5%). Przykład: miesięczne alimenty wynosiły 500 zł, domagamy się obniżenia do 100 zł 500 – 100 = 400 400 x 12 = 4 800 4 800/20 = 240 Jeżeli Sąd orzekł rozwód bez orzekania o winie, bądź z orzeczeniem winy obydwu ze stron, musimy udowodnić że druga strona ma zaspokojone podstawowe potrzeby materialne. Przesłanka wyrównania dorobków nie ma tutaj zastosowania. Jeżeli więc w wyniku zmiany okoliczności małżonek uprawniony nie znajduję się w trudnej sytuacji materialnej, bądź jeżeli małżonek zobowiązany sam popadł w niedostatek, można wystąpić ze stosownym powództwem. Trzecia sytuacja dotyczy rozwodu bez orzekania o winie, w takiej sytuacji obowiązek co do zasady wygasa z upływem 5 letniego okresu liczonego od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.