Adwokat Ewa Joanna Nowacka Kancelaria AdwokackaADWOKAT OD ROZWODÓW - LUBLIN, Chełm, Zamość, Hrubieszów, Biała Podlaska


Kancelaria Adwokacka w Lublinie zapewnia profesjonalną pomoc prawną w sprawach rodzinnych.
Pomoc obejmuje sporządzanie pism procesowych, prowadzenie negocjacji, reprezentowanie Państwa interesów przed Sądem.
Skuteczny adwokat od spraw rozwodowych Lublin, pozwoli uniknąć niepotrzebnego stresu związanego z długoletnim postępowanie rozwodowym.
Dobry adwokat od rozwodów Lublin będzie reprezentował Państwa interesy również poza salą sądową.
Skutecznie przeprowadzone postępowanie rozwodowe zapewni ochronę Państwa interesów na długie lata.
Dlatego też do spraw o rozwód należy podejść z najwyższą starannością. Profesjonalna pomoc prawa w postępowaniu rozwodowym, obejmuje również wsparcie psychologiczne, tak potrzebne w często nieoczekiwanych dla nas sytuacjach.
Kancelaria Adwokacka adwokat Ewa Nowacka ma swoją siedzibę w Lublinie, jednakże reprezentuje Państwa interesy również na terenie takich miast jak: Zamość, Chełm, Puławy, Radzyń Podlaski, Włodawa, Hrubieszów

rozwód adwokat Lublin

Korzystanie ze wspólnego mieszkania małżonków po rozwodzie.

Jeżeli jeden z małżonków podczas sprawy o rozwód, wniesie o uregulowanie korzystania ze wspólnego mieszkania małżonków po rozwodzie,

Sąd w wyroku zamieści stosowny zapis. W praktyce, jeżeli strony nie zgłaszają powyższego żądania, Sądy nie będą zajmować się przedmiotową kwestią. W sytuacji gdy występujemy z żądaniem wskazanym w nagłówku, Sąd udzieli nam ochrony bez względu na tytuł prawny jaki przysługuje nam do zamieszkiwanej nieruchomości, jeżeli np. nieruchomość stanowi wyłączną własność drugiego małżonka, nasze żądanie również zostanie uwzględnione. Skład orzekający, podchodząc do pochylenia się nad naszym żądaniem, będzie ustalał dotychczasowy sposób korzystania z mieszkania, stanowisko drugiego małżonka, jak również posiadane wspólne potomstwo, oraz to przy kim zostało ustalone miejsce zamieszkania małoletnich dzieci. Sąd wskaże, które z pomieszczeń przyznaje nam do wyłącznego korzystania, a z których części powinniśmy korzystać wspólnie. W wyroku, co do zasady Sąd nie określa który z małżonków i w jakiej części winien partycypować w opłatach za wspólnie zajmowaną nieruchomość. Na koniec należy wspomnieć, iż Sąd przychyli się do wniosku, jeżeli w dacie orzekania małżonkowie jeszcze wspólnie zamieszkują, chyba że wyprowadzka jednej ze storn została wywołana nagannym zachowaniem drugiego małżonka, w takiej bowiem sytuacji ochrona również nam przysługuje.