Adwokat Ewa Joanna Nowacka Kancelaria AdwokackaADWOKAT OD ROZWODÓW - LUBLIN, Chełm, Zamość, Hrubieszów, Biała Podlaska


Kancelaria Adwokacka w Lublinie zapewnia profesjonalną pomoc prawną w sprawach rodzinnych.
Pomoc obejmuje sporządzanie pism procesowych, prowadzenie negocjacji, reprezentowanie Państwa interesów przed Sądem.
Skuteczny adwokat od spraw rozwodowych Lublin, pozwoli uniknąć niepotrzebnego stresu związanego z długoletnim postępowanie rozwodowym.
Dobry adwokat od rozwodów Lublin będzie reprezentował Państwa interesy również poza salą sądową.
Skutecznie przeprowadzone postępowanie rozwodowe zapewni ochronę Państwa interesów na długie lata.
Dlatego też do spraw o rozwód należy podejść z najwyższą starannością. Profesjonalna pomoc prawa w postępowaniu rozwodowym, obejmuje również wsparcie psychologiczne, tak potrzebne w często nieoczekiwanych dla nas sytuacjach.
Kancelaria Adwokacka adwokat Ewa Nowacka ma swoją siedzibę w Lublinie, jednakże reprezentuje Państwa interesy również na terenie takich miast jak: Zamość, Chełm, Puławy, Radzyń Podlaski, Włodawa, Hrubieszów

rozwód adwokat Lublin

Udzielenie zabezpieczenia alimentów w sprawie o rozwód, od kiedy Sąd udzieli zabezpieczenia

Strona uprawniona może złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych na czas trwania postępowania w sprawie o rozwód.

Przedmiotowy wniosek możemy złożyć na każdym etapie postępowania, również w pozwie o rozwód. Sąd co do zasady udzieli zabezpieczenia począwszy od daty złożenia przedmiotowego wniosku, pomimo tego iż do jego rozpoznania (wydania postanowienia) może dojść znaczenie później. Możemy wnosić o zabezpieczenie potrzeb całej rodziny, bądź poszczególnych jej członków np. tylko dzieci. W jaki sposób udowodnić wysokość roszczenia? Należy opisać nasze wydatki, wyszczególnić je, jeżeli dochodzimy zabezpieczenia alimentów na rzecz dziecka, opisujemy comiesięczne wydatki małoletniego. Posiłkujemy się dokumentami (najlepiej fakturami). Nie musimy przedkładać faktur na każdy dokonany zakup, wystarczy skupić się na najważniejszych aspektach oraz ekstra wydatkach. Sąd najczęściej udzieli zabezpieczenia na pierwszym terminie rozprawy, po informacyjnym wysłuchaniu stron. Jeżeli nie jesteśmy zadowoleni z treści postanowienia zawsze możemy złożyć zażalenie, które wnosimy w terminie 7 dni liczonych od dnia otrzymania uzasadnienia postanowienia (należy pamiętać o złożeniu wniosku o uzasadnienie również 7 dni). Jeżeli Sąd wyda postanowienie na posiedzeniu niejawnym, doręczy je nam wraz z uzasadnieniem. W takiej sytuacji 7 dniowy termin liczy się od dnia otrzymania postanowienia. Jeżeli zajdzie zmiana okoliczności w trakcie trwania postępowania możemy wnosić o zmianę prawomocnego postanowienia Sądu np. poprzez obniżenie udzielonego zabezpieczenia bądź jego podwyższenie. W praktyce Sądu bardzo niechętnie zmieniają raz wydane postanowienie o zabezpieczeniu.