Adwokat Ewa Joanna Nowacka Kancelaria AdwokackaADWOKAT OD SPRAW SPADKOWYCH - Lublin, Chełm, Zamość, Hrubieszów, Biała Podlaska


Kancelaira Adwokacka od spraw spadkowych w Lublinie, będzie reprezentowała Państwa interesy rówież na terenie całego województwa.
Decyzja o rozpoczęciu regulowania kwestii spadkowych winna zostać skonsultowana z Adwokatem specjalizującym się w sprawach spadkowych. W skrajnych przypadkach może okazać się, iż chcąc uzyskać korzystne rozstrzygnięcie musimy przeprowadzić nawet kilka postępowań.
Sprawy spadkowe często wiążą się z konieczością przeprowadzenia postępowania dot. podziału majątku wspólnego małżonków. Kancelaria Adowkacka Lublin - Adwokat Ewa Joanna Nowacka zapewnia profesjonalną pomoc prawną zarówno w sprawach spadkowych (dział spadku, stwierdzenia nabycia spadku, roszczenia o zachowek, nieważność testamentu, bezskuteczność wydziedziczenia) jak również w sprawach małżeńskich (podziały majątku wspólnego).

spadek adwokat Lublin

Zachowek przedawnienie roszczeń, uprawnieni do zachowku - adwokat od spraw spadkowych Lublin

Czy roszczenia o zachowek ulegają przedawnieniu, od jakiego momentu należy liczyć bieg terminu przedawnienia?

Kto jest uprawniony do otrzymania zachowku?

Zacznijmy od tego, że zachowek przysługuje - małżonkowi, zstępnym (np. dzieciom), wstępnym (np. rodzicom), w sytuacji gdy byliby powołani do spadku z ustawy. Stwierdzenie ,,byliby powołani z ustawy" oznacza, iż na początkowym etapie musimy sprawdzić tzw. kolejność dziedziczenia (krąg spadkobierców), który został określony w art. 931 -932 kc. Pamiętać również należy, iż zachowek nie należy się np. osobom które zostały w testamencie wydziedziczone (oczywiście możemy żądąć ustalenia przez Sąd bezskuteczności wydziedziczenia), jednakże to na nas spoczywa ciężar wykazania, iż oświadczenia testatora nie wskazywały rzeczywistego stanu faktycznego. Jeżeli ustalimy, iż znajdujemy się w kręgu osób, którym przysłguje roszczenie o zachowek, pamiętać należy iż ulega ono przedawnieniu. W sytaucji dziedzieczenia testamentowego 5 letni termin przedawnienia biegnie od ogłoszenia testamentu. Pamiętać należy, iż Sąd nie ma obowiązku zawiadamiać spadkobierców o terminie otwarcia i ogłoszenia testamentu.Z kolei roszczenie przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanych od spadkodawcy darowizny przedawnia się z upływem lat pięciu od otwarcia spadku