Adwokat Ewa Joanna Nowacka Kancelaria AdwokackaKARNISTA - OBROŃCA - LUBLIN, CHEŁM, ZAMOŚĆ, HRUBIESZÓW, WŁODAWA, RADZYŃ PODLASKI


Kancelaria Adwokacka zapewnia profesjonalną pomoc prawną w postępowaniu wykonawczym, sprawach o odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie. Rola obrońcy nie kończy się wraz z momentem uprawomocnienia się orzeczenia
Co zrobić w sytuacji gdy pracodawca wymaga zaświadczenia o niekaralności, a nasze skazanie wciąż widnieje w Krajowym Rejestrze Karnym.
Jakie kroki należy podjąć aby uzyskać ,,czystą" kartę karną?

Adwokat Lublin

Koniec zawiasów, dlaczego moje skazanie nie uległo zatarciu?

Zacznijmy od tego, że przy karze pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby np. lat 2, skazanie ulega zatarciu po upływie pół roku od zakończenia okresu próby.

Przykład: Jan K został skazany wyrokiem z dnia 2 stycznia 2010 roku, na karę jednego roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Żadna ze stron nie składała apelacji, zatem wyrok uprawomocnił się 9 stycznia 2010 roku, dwa lata minęły 9 stycznia 2012 roku. Pół roku od tej daty (tj. 9 lipca 2012 roku), w Krajowym Rejestrze Karnym, Jan K nie powinien figurować. Co zrobić gdy jest inaczej i z czego to może wynikać? Bardzo często Sądy skazując na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, oprócz w/w kary, skazują również na inne kary np. karę grzywny, albo środki karne np. zakaz prowadzenia pojazdów, orzekają również nawiązki np. na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarne. W sytuacji gdy nie wykonamy kary grzywny (nie zapłacimy jej), albo nie uiścimy wskazanej w wyroku kwoty na rzecz wspomnianego Funduszu, nasze skazanie nie ulegnie zatarciu. Podobnie jest w sytuacji gdy Sąd orzekanie środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, a my nie zwrócimy prawa jazdy, wobec czego środek nie zostanie przez nas wykonany. W sytuacji gdy zapomnimy o wykonaniu wszystkich punktów wyroku, należy niezwłocznie uiścić grzywnę, bądź wpłacić wymaganą nawiązkę, po czym udać się do sekcji wykonywania orzeczeń, właściwego dla nas Sądu, przedstawić problem i poprosić o wystosowanie odpowiedniego pisma do Krajowego Rejestru Karnego. Są również inne drogi załatwienia przedmiotowego problemu, jednakże ta wydaję się być najszybszą.


Adwokat Lublin