Adwokat Ewa Joanna Nowacka Kancelaria AdwokackaKARNISTA - OBROŃCA - LUBLIN, CHEŁM, ZAMOŚĆ, HRUBIESZÓW, WŁODAWA, PUŁAWY, LUBARTÓW, RADZYŃ PODLASKI


Kancelaria Adwokacka w Lublinie zapewnia profesjonalną pomoc prawną reprezentując interesy pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym oraz Sądowym.

Działania pełnomocnika w sprawie karnej pomogą uzyskać odszkodowanie bez konieczności inicjonowania sprawy cywilnej.

Adwokat od odszkodowań Lublin, będzie reprezentował Państwa interesy również na terenie takich miast jak Zamość, Chełm, Puławy, Radzyń Podlaski, Włodawa, Hrubieszów.

Adwokat Lublin

Oskarżyciel posiłkowy, jakie ma uprawnienia, do kiedy należy złożyć oświadczenie.

W postępowaniu przygotowawczym zarówno pokrzywdzony jak i podejrzany są stronami postępowania.

Na etapie postępowania sądowego tj. po wpłynięciu aktu oskarżenia do Sądu, podejrzany staje się oskarżonym w związku z czym otrzymuje status strony postępowania. Jeżeli chodzi o pokrzywdzonego tj. jeżeli chce otrzymać statut strony musi złożyć oświadczenie iż będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Rzeczone oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej bądź ustnej do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej. Przewód sądowy rozpoczyna się od zwięzłego przedstawienia przed oskarżyciela zarzutów oskarżenia. Jeżeli nie złożyliśmy naszego oświadczenia w formie pisemnej, przez pierwszym terminem rozprawy, po tym jak Sąd wywoła rozprawę i będzie sprawdzał listę obecności należy złożyć oświadczenie iż będziemy działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Dzięki powyższemu jako strona postępowania będziemy mogli zgłaszać wnioski dowodowe, zadawać pytania przesłuchiwanym świadkom, a co najważniejsze złożyć apelację, jeżeli wyrok będzie dla nas niekorzystny.Adwokat Lublin