Adwokat Ewa Joanna Nowacka Kancelaria AdwokackaKARNISTA - OBROŃCA - LUBLIN, CHEŁM, ZAMOŚĆ, HRUBIESZÓW, WŁODAWA, PUŁAWY, LUBARTÓW, RADZYŃ PODLASKI


Kancelaria Adwokacka mająca siedzibę w Lublinie, prowadzi obronę w postępowaniu wykonawczym.
Adwokat od spraw karnych w postępowaniu wykonawczym pomoże znaleźć skuteczne rozwiązanie w trudnych i zawiłych sprawach

Prowadzę obronę w sprawach karnych, również na terenie takich miast jak Zamość, Chełm, Puławy, Radzyń Podlaski, Włodawa, Hrubieszów.

Adwokat Lublin

Ponowne zawieszenie wykonania kary

Co zrobić gdy, otrzymaliśmy karę kilku miesięcy pozbawienia wolności, a nasz stan zdrowia nie pozwala na jej natychmiastowe odbycie, bądź nasza rodzina na tym ucierpi?

W pierwszej kolejności powinniśmy wystąpić z wnioskiem o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, w którym należy wnieść również o zawieszenie wykonania kary do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia.Jeżeli o tym zapomnimy, w trakcie postępowania, może przyjść po nas policja celem doprowadzenia do Zakładu Karnego. We wniosku wskazujemy przyczynę, tj. albo fakt iż natychmiastowe odbycie kary pociągnie tragiczne dla nas skutki, bądź dla naszej najbliższej rodziny. Co kryję się po tymi pojęciami?

  • planowany zabieg ratujący życie
  • ukończenie szkoły
  • konieczność opieki nad najbliższym, jeżeli nikt inny nie jest w stanie jej zapewnić
  • konieczność łożenia na dzieci, jeżeli tylko my jesteśmy jedynym żywicielem rodziny

W sytuacji gdy Sąd odroczy nam wykonanie kary, a łączny okres odroczenia wyniósł rok, możemy starać się o zawieszenie kary pozbawienia wolności, której orzeczony okres nie przekroczył jednego roku. Jeżeli Sąd odroczył wykonanie kary na okres 6 miesięcy (tak dzieje się najczęściej), musimy złożyć kolejny wniosek o odroczenie wykonania kary na okres dalszych 6 miesięcy, w którym tak jak uprzednio, należy wskazać spełnienie ustawowych przesłanek. Po osiągnięciu magicznej liczby jednego roku odroczenia, tak jak zostało podniesione powyżej, otwiera nam się droga do skorzystania z warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności orzeczonej w pierwotnym postępowaniu.Adwokat Lublin