Adwokat Ewa Joanna Nowacka Kancelaria AdwokackaKARNISTA - OBROŃCA - LUBLIN, CHEŁM, ZAMOŚĆ, HRUBIESZÓW, WŁODAWA, RADZYŃ PODLASKI


Kancelaria Adwokacka w Lublinie specjalizuje się w wypadkach drogowych, których spowodowanie często prowadzi to utraty prawa jazdy, w tym utraty uprawnień na wszystkie posiadane kategorie.

Dlatego też, skuteczna obrona w sprawach karnych z zakresu wypadków komunikacyjnych, naruszeń zasad ruchu drogowego, powinna prowadzić do marginalizacji skutków popełnionych czynów. Dobry adwokat od wypadków komunikacyjnych Lublin, pozwoli uniknąć utraty uprawnień do kierowania pojazdami.

Prowadzę skuteczną obronę w sprawach karnych, również na terenie takich miast jak Zamość, Chełm, Puławy, Radzyń Podlaski, Włodawa, Hrubieszów. Współpracuję ze specjalistami z zakresu prawa o ruchu drogowym, dzięki czemu stale pogłębiam swoją wiedzę i jestem w stanie znaleźć najlepsze rozwiązanie problemu.

Adwokat Lublin

Środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, a pozostałe kategorie.

Wyobraźmy sobie sytuacje, że jesteśmy zawodowymi kierowcami i posiadamy uprawnienia na prowadzenie pojazdów kat. B, C, C+E.

W sytuacji gdy prowadzimy pojazd pod wpływem alkoholu, albo po jego użyciu (w zależności od ilości stężenia alkoholu we krwi), Sąd po przeprowadzeniu postępowania dowodowego obligatoryjnie orzeknie środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. W wyroku powinno znaleźć się wzmianka, której kategorii dotyczy zakaz. Wydawało by się że sprawa na tym się kończy. Jednak tak nie jest. Sąd po uprawomocnieniu się orzeczenia wysyła odpis wyroku do wydziału komunikacji, który wyda stosowną decyzję. W tym momencie może spotkać nas niemiła niespodzianka. Jeżeli zostaliśmy zatrzymani prowadząc samochód osobowy i zakaz Sądu obejmuje kat. b, Wydział Komunikacji wyda decyzję Zgodnie z ust. 1 pkt 2 ustawy o kierującymi pojazdami, który stanowi iż prawo jazdy nie może być wydane osobie w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych - w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu. Natomiast przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się także wobec osoby ubiegającej się o wydanie lub zwrot zatrzymanego prawa jazdy, a także o przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, C1, C, D1 lub D - w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B. Powyższe oznacza, iż w okresie obowiązywania zakazu na kat. B Wydział Komunikacji nie zwróci dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów kat. C. jak również C+E (B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E - w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B lub odpowiednio kategorii C1, C, D1 lub D. Obowiązuje tu prosta zasada, jeżeli została zabrana podstawowa kategoria, nie możemy odzyskać uprawnień na kategorię wyższe. Ciekawa sytuacja powstanie, jeżeli Sądowy zakaz obejmie tylko kat. C, w takiej sytuacji uważam, że Wydział Komunikacji powinien zwrócić nam dokument w zakresie kat. B. Jednak wiadomo co kraj to obyczaj, jeżeli nie będziemy zgadzać się z decyzją w/w Wydziału zawsze pozostaje nam odwołanie. Należy pamiętać, iż zanim zostanie ono rozpoznane, Sądowy zakaz może się skończyć, gdyż Sąd w wyroku na poczet zakazu zaliczy nam okres rzeczywistego zatrzymania dokumentu do czasu wydania wyroku.