Adwokat Ewa Joanna Nowacka Kancelaria AdwokackaKARNISTA - OBROŃCA - LUBLIN, CHEŁM, ZAMOŚĆ, HRUBIESZÓW, WŁODAWA, RADZYŃ PODLASKI


Kancelaria Adwokacka w Lublinie zapewnia profesjonalną pomoc prawną w sytuacji nagłego zatrzymania oraz zastosowania tymczasowego aresztowania. Szybka interwencja adwokata od spraw karnych, w tym wskazanie przesłanek negatywnych do stosowania najsurowszego środka w postaci tymczasowego aresztowania, może doprowadzić do zwolnienia zatrzymanej osoby.

Prowadzę obronę w sprawach karnych, również na terenie takich miast jak Zamość, Chełm, Puławy, Radzyń Podlaski, Włodawa, Hrubieszów.Adwokat Lublin

Tymczasowe aresztowanie a zły stan zdrowia podejrzanego.

W myśl art. 259 § 1 k.p.k. od tymczasowego aresztowania należy odstąpić, jeżeli stosowanie izolacyjnego środka zapobiegawczego spowodowałoby dla życia bądź zdrowia osadzonego poważne niebezpieczeństwo.

Gdy organ procesowy poweźmie taką wiadomość, winien ustalić bądź na podstawie opinii biegłego, bądź posiadanej dokumentacji jaki w istocie jest stan zdrowia osadzonego. Może w takiej sytuacji zwrócić się do aresztu śledczego z prośbą o nadesłanie informacji o stanie zdrowia osadzonego, jak również czy podejrzany może być leczony w warunkach izolacyjnych. Jeżeli dana placówka nie posiada specjalistycznego oddziału ratunkowego, który jest w danym przypadku wymagany, bądź jeżeli transport podejrzanego do konkretnej placówki jest niemożliwy, prokurator powinien uchylić postanowienie o stosowaniu tymczasowego aresztowania. W praktyce wykazanie powyższej przesłanki, jest trudne i nie może opierać się na subiektywnej ocenie stanu zdrowia przez samego osadzonego.
Adwokat Lublin