Adwokat Ewa Joanna Nowacka Kancelaria AdwokackaKARNISTA - OBROŃCA - LUBLIN, CHEŁM, ZAMOŚĆ, HRUBIESZÓW, WŁODAWA, RADZYŃ PODLASKI


Kancelaria Adwokacka w Lublinie zapewnia profesjonalną pomoc prawną w postępowaniu wykonawczym, sprawach o odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, w postępowaniu przygotwaczym, jak również Sądowym.

Adwokat od spraw karnych w Lublinie zapewni skuteczną obronę, również w sytuacji gdy stajemy przed obliczem Sądy kolejny raz.

Prowadzę obronę w sprawach karnych, również na terenie takich miast jak Zamość, Chełm, Puławy, Radzyń Podlaski, Włodawa, Hrubieszów.

Adwokat Lublin

Zawiasy a poprzednia karalność

Po nowelizacji kodeksu karnego, na chwilę obecną uprzednia karalność w dacie popełnienia czynu (na karę pozbawienia wolności w tym w zawieszeniu), wyłącza możliwość

ponownego skorzystania z dobrodziejstwa orzeczenia kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Oczywiście wszystko zależy od karty karnej oskarżonego, może bowiem zdarzyć się sytuacja iż w trakcie postępowania uprzednio orzeczona kara ulegnie zatarciu, co w takim stanie faktycznym zrobi Sąd, to już zależy od danego składu orzekającego. Jeżeli dane przestępstwo jest zagrożone tylko i wyłącznie karą pozbawienia wolności, możemy wnosić o wymierzenie kary grzywny ewentualnie kary ograniczenia wolności w oparciu o art. 37a kk. Dlatego też przy dobrowolnym poddaniu się karze, przyjęcie kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania (tzw. zawiasów), nie jest najlepszym wyjściem. Wszak nie wiadomo czy kiedyś tj. w okresie próby, powtórnie nie powinien nam się noga i czy w takiej sytuacji nie będziemy musieli liczyć na dobry dzień Sądu i możliwość skorzystania z art 37a kk. Bez znaczenia pozostaje, czy popełnione przestępstwa są przestępstwami podobnymi, dlatego też okresie próby winniśmy wykazać tzw. nieskazitelny charakter.


Adwokat Lublin