Adwokat Ewa Joanna Nowacka Kancelaria AdwokackaKARNISTA - OBROŃCA - LUBLIN, CHEŁM, ZAMOŚĆ, HRUBIESZÓW, WŁODAWA, RADZYŃ PODLASKI, PUŁAWY, LUBARTÓW

 • W jaki sposób odroczyć wykonanie kary?
 • Czy dostanę zawiasy jeżeli byłem karany?
 • Straciłem prawo jazdy, co z tym zrobić?
 • Spowodowałem wypadek, czy stracę prawo jazdy?
 • Jazda pod wpływem alkoholu, konsekwencję.
 • Jak uzyskać obowiązek naprawienia szkody?
 • Jestem pokrzywdzonym, jakie uprawnienia mi przysługują?
 • Jak dochodzić roszczeń cywilnych w sprawie karnej?
 • Kiedy moje skazanie ulegnie zatarciu?
 • Kiedy Sąd uzna karę ograniczenia wolności za wykonaną?
 • Nie płacę alimentów, co mi grozi?
 • Jak zachować się podczas zatrzymania przez policję?
 • Jakie wnioski dowodowe składać w postępowaniu przygotowawczym?
 • Czy warto dobrowolnie poddać się karze?
 • Jakie uprawnienia przysługują pokrzywdzonemu?
 • Jakie uprawnienia przysługują podejrzanemu?


Kancelaria Adwokacka w Lublinie zapewnia profesjonalną pomoc prawną w postępowaniu wykonawczym, sprawach o odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, w postępowaniu przygotowaczym oraz Sądowym.

Ponadto specjalizuje się w wypadkach drogowych, których spowodowanie często prowadzi to utraty prawa jazdy, w tym utraty uprawnień na wszystkie posiadane kategorie. Dlatego też, skuteczna obrona w sprawach karnych z zakresu wypadków komunikacyjnych, naruszeń zasad ruchu drogowego, powinna prowadzić do marginalizacji skutków popełnionych czynów. Dobry adwokat od wypadków komunikacyjnych Lublin, pozwoli uniknąć utraty uprawnień do kierowania pojazdami.Współpracuję ze specjalistami z zakresu prawa o ruchu drogowym, dzięki czemu stale pogłębiam swoją wiedzę i jestem w stanie znaleźć najlepsze rozwiązanie problemu.

Reprezentuję pokrzywdzonych na etapie postępowania przygotowawczego, jak również przed Sądem. Działania pełnomocnika w sprawie karnej pomogą uzuskać naprawienie wyżądzonej przestępstwem szkody, bez konieczności występowania na drogę postępowania cywilnego.

Prowadzę skuteczną obronę w sprawach karnych, również na terenie takich miast jak Zamość, Chełm, Puławy, Radzyń Podlaski, Włodawa, Hrubieszów. Adwokat od spraw karnych w Lublinie udzieli natychniastowej pomocy w sytuacji nagłego i niespodziewanego zatrzymania przez policję.

Poniżej przykładowe wpisy, które przybliżą Państwu problematykę prawa karnego, jak również pomogą znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania.Adwokat Lublin

Koniec zawiasów, dlaczego moje skazanie nie uległo zatarciu

Adwokat Lublin

Ponowne zawieszenie wykonania karyAdwokat Lublin

Prowadzenie pojazdów po cofnięciu uprawnień, wydanej w trybie decyzji administracyjnej

Adwokat Lublin

Przekroczyłem/am prędkość o 50 km/h, zatrzymano mi prawo jazdy, czy mogę prowadzić, konsekwencje!!!

Adwokat Lublin

Zawiasy a poprzednia karalność

Adwokat Lublin

Środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, a pozostałe kategorie.

Adwokat Lublin

Oskarżyciel posiłkowy, jakie ma uprawnienia, do kiedy należy złożyć oświadczenie.

Adwokat Lublin

Tymczasowe aresztowanie a zły stan zdrowia podejrzanego.

Adwokat Lublin

Zamiana kary ograniczenia wolności – praca społecznie użyteczna na potrącenie z wynagrodzenia za pracę.