Adwokat Ewa Joanna Nowacka Kancelaria AdwokackaKARNISTA - OBROŃCA - LUBLIN, CHEŁM, ZAMOŚĆ, HRUBIESZÓW, WŁODAWA, RADZYŃ PODLASKI

 • W jaki sposób odroczyć wykonanie kary?
 • Czy dostane zawiasy jeżeli byłem karany?
 • Straciłem prawo jazdy co z tym zrobić?
 • Spowodowałem wypadek, czy stracę prawo jazdy?
 • Jazda pod wpływem alkocholu, konsekwencję.
 • Jak uzyskać obowiązek naprawienia szkody?
 • Jestem pokrzywdzonym, jakie uprawnienia mi przysługują?
 • Jak dochodzić roszczeń cywilnych w sprawie karnej?
 • Kiedy moje skazanie ulegnie zatarciu?
 • Kiedy Sąd uzna karę ograniczenia wolności za wykonaną?
 • Nie płacę alimentów, co mi grozi?


Kancelaria Adwokacka zapewnia profesjonalną pomoc prawną w postępowaniu wykonawczym, sprawach o odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie. Ponadto specjalizuje się w wypadkach drogowych, których spowodowanie często prowadzi to utraty prawa jazdy, w tym utraty uprawnień na wszystkie posiadane kategorie. Dlatego też, skuteczna obrona w sprawach karnych z zakresu wypadków komunikacyjnych, naruszeń zasad ruchu drogowego, powinna prowadzić do marginalizacji skutków popełnionych czynów. Dobry adwokat od wypadków komunikacyjnych Lublin, pozwoli uniknąć utraty uprawnień do kierowania pojazdami.

Prowadzę skuteczną obronę w sprawach karnych, również na terenie takich miast jak Zamość, Chełm, Puławy, Radzyń Podlaski, Włodawa, Hrubieszów. Współpracuję ze specjalistami z zakresu prawa o ruchu drogowym, dzięki czemu stale pogłębiam swoją wiedzę i jestem w stanie znaleźć najlepsze rozwiązanie problemu.

Adwokat Lublin

Koniec zawiasów, dlaczego moje skazanie nie uległo zatarciu?

Zacznijmy od tego, że przy karze pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby np. lat 2, skazanie ulega zatarciu po upływie pół roku od zakończenia okresu próby.

Czytaj dalej

Adwokat Lublin

Ponowne zawieszenie wykonania kary

Co zrobić gdy, otrzymaliśmy karę kilku miesięcy pozbawienia wolności, a nasz stan zdrowia nie pozwala na jej natychmiastowe odbycie, bądź nasza rodzina na tym ucierpi?

Czytaj dalej

Adwokat Lublin

Prowadzenie pojazdów po cofnięciu uprawnień, wydanej w trybie decyzji administracyjnej

Jeszcze kilka lat temu, osoba prowadząca pojazd mechaniczny, w sytuacji gdy uprawnienia zostały jej uprzednio odebrane, mogła narazić się co najwyżej na mandat karny.

Czytaj dalej

Adwokat Lublin

Przekroczyłem/am prędkość o 50 km/h, zatrzymano mi prawo jazdy, czy mogę prowadzić, konsekwencje!!!

W sytuacji gdy prowadzimy pojazd mechaniczny w terenie zabudowanym i przekroczymy prędkość o 50 km/h, w momencie ujawnienia takiego czynu, policjant obligatoryjnie dokona zatrzymania prawa jazdy za pokwitowaniem.

Czytaj dalej

Adwokat Lublin

Zawiasy a poprzednia karalność

Po nowelizacji kodeksu karnego, na chwilę obecną uprzednia karalność w dacie popełnienia czynu (na karę pozbawienia wolności w tym w zawieszeniu), wyłącza możliwość

Czytaj dalej

Adwokat Lublin

Środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, a pozostałe kategorie.

Wyobraźmy sobie sytuacje, że jesteśmy zawodowymi kierowcami i posiadamy uprawnienia na prowadzenie pojazdów kat. B, C, C+E.

Czytaj dalej

Adwokat Lublin

Oskarżyciel posiłkowy, jakie ma uprawnienia, do kiedy należy złożyć oświadczenie.

W postępowaniu przygotowawczym zarówno pokrzywdzony jak i podejrzany są stronami postępowania.

Czytaj dalej

Adwokat Lublin

Tymczasowe aresztowanie a zły stan zdrowia podejrzanego.

W myśl art. 259 § 1 k.p.k. od tymczasowego aresztowania należy odstąpić, jeżeli stosowanie izolacyjnego środka zapobiegawczego spowodowałoby dla życia bądź zdrowia osadzonego poważne niebezpieczeństwo.

Czytaj dalej