Adwokat Ewa Joanna Nowacka Kancelaria AdwokackaADWOKAT OD ROZWODÓW - LUBLIN, Chełm, Zamość, Hrubieszów, Biała Podlaska


Kancelaria Adwokacka w Lublinie zapewnia profesjonalną pomoc prawną w sprawach rodzinnych, które obejumją uzyskanie rozwodu, jak również obronę w sprawie o rozwód w sytuacji gdy jesteśmy stroną pozwaną i nie chcemy aby Sąd orzekł o rozwiązaniu związku małżeńkskiego

rozwód adwokat Lublin

Adwokat od rozwodów Lublin

Jak skutecznie przygotować sie do rozwódu? Jakie dokumnety należy zgormadzić? Jaki sposób rozwiązania małżeństwa wybrać? Co zrobić gdy otrzymanie pozwu o rozwód jest dla nas zaskoczeniem? Jakie stanowisko zająć formułując odpowiedź na pozew o rozwód?

Przygotowanie pozwu o rozwód powinno zmierzać do rozstrzygnięć, które chcemy osiągnąć występując na drogę postępowania sądowego.Inna sytacja wystąpi, gdy jesteśmy młodym małżeństwem z małoletnimi dziećmi, inna zaś gdy dzieci są pełnoletnie - usamodzielniły się, jeszcze inna w sytacji gdy nie posiadamy wspólnego potomstwa. Dlatego adwokat od rozwodów po przeanalizowaniu stanu faktycznego wskaże jakie są możliwe rozwiązania/rozstrzygnięcia Sądu. Sparwy o rozwód łączą się z rozdzielnością majątkową, jak również ewntualnym podziałem majątku. Dlatego ustalenie takich okoliczności jak ewentualne zobowiązania, wysokość zarobków, możliwości finansowe oraz zarobkowe, sytuacja rodzinna pozwoli ustalić czy na początkowym etapie nie zachodzi konieczność wystąpienia np. z powództwem o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Możliwym jest również rozpoczęcie negocjacji zmierzających do podziału majątku w formie aktu notarialnego już podczas trwającego postępowania rozwodowego. Adwokat rozwodowy Lublin pomoże również podjąć obronę, w sytuacji gdy jesteśmy pozwani i nie wyrażamy zgody na orzeczenie rozwodu.

Zobacz także::


Jaki jest czas oczekiwania na rozwód w Lublinie?

Jakie są koszty postępowania rozwodowego?

Otrzymałam/em pozew o rozwód, co dalej?

Ustanowienie rozdzielności majątkowej

Wyłączna wina za rozkład pożycia, skutki

Rozwód bez orzekania o winie - jak wygląda? Jakie są skutki?

Korzystanie ze wspólnego mieszkania małżonków po rozwodzie.

Alimenty przy rozwodzie, czy żądać ustalenia winy?

W jaki sposób ustalić kontakty ojca z dzieckiem? Czy pozostawić nieograniczone kontakty?

Udzielenie zabezpieczenia alimentów w sprawie o rozwód, od kiedy Sąd udzieli zabezpieczenia

Kiedy można żądać obniżenia bądź uchylenia obowiązku alimentacyjnego?

Zmiana wyroku rozwodowego po uprawomocnieniu się

Opieka naprzemienna po planowanych zmianach w 2019 roku.

Zmiana zabezpieczenia w rozwodzie

Negatywne przesłanki- nie chcę rozwodu

Adwokat Lublin