Adwokat Ewa Joanna Nowacka Kancelaria AdwokackaADWOKAT OD ROZWODÓW - LUBLIN, Chełm, Zamość, Hrubieszów, Biała Podlaska


Adowkat od rozwodów, pomoże w sytuacji gdy w wyroku rozwodowym Sąd orzekł od nas alimenty na rzecz byłego już małżonka. Wyrok rozwodowy można zmienić w powyższym zakresie.
Musimy odowodnić zmianę okoliczności i w sposób skrupulatny udowodnić żądanie.

rozwód adwokat Lublin

Sąd zasądził alimenty na rzecz żony/męża przy rozwodzie, kiedy można żądać obniżenia bądź uchylenia obowiązku alimentacyjnego?

W wyroku rozwodowym każda ze stron może żądać zasądzenia alimentów na swoją rzecz. W zależności od kwestii winy za rozkład pożycia małżeńskiego,

którą Sąd ustali w wyroku rozwodowym (chyba że mamy do czynienia z rozwodem bez orzekania o winie), inne są przesłanki do wystosowania późniejszego żądania. Zacznijmy od tego, iż w sytuacji zmiany okoliczności faktycznych, po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego możemy wystąpić do Sadu Rejonowego z właściwym dla siebie powództwem. Jeżeli Sąd rozwodowy (Okręgowy) ustalił wyłączną winę za rozkład pożycia jednego z małżonków, nie możemy opierać swojego powództwa na upływie czasu (5 letniego okresu), tylko na zmianie okoliczności faktycznych. Jeżeli zmieniła się sytuacja materialna, zdrowotna byłych małżonków i pomiędzy ich zarobkami nie ma dysproporcji, może okazać się i odpadła nam przesłanka wyrównania dorobków. Opłata od pozwu wynosi dochodzoną miesięczną różnicę, pomnożoną przez 12 miesięcy, następnie podzieloną przez 20 (5%). Przykład: miesięczne alimenty wynosiły 500 zł, domagamy się obniżenia do 100 zł 500 – 100 = 400 400 x 12 = 4 800 4 800/20 = 240 Jeżeli Sąd orzekł rozwód bez orzekania o winie, bądź z orzeczeniem winy obydwu ze stron, musimy udowodnić że druga strona ma zaspokojone podstawowe potrzeby materialne. Przesłanka wyrównania dorobków nie ma tutaj zastosowania. Jeżeli więc w wyniku zmiany okoliczności małżonek uprawniony nie znajduję się w trudnej sytuacji materialnej, bądź jeżeli małżonek zobowiązany sam popadł w niedostatek, można wystąpić ze stosownym powództwem. Trzecia sytuacja dotyczy rozwodu bez orzekania o winie, w takiej sytuacji obowiązek co do zasady wygasa z upływem 5 letniego okresu liczonego od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

Zobacz także::


Jaki jest czas oczekiwania na rozwód w Lublinie?

Jakie są koszty postępowania rozwodowego?

Otrzymałam/em pozew o rozwód, co dalej?

Ustanowienie rozdzielności majątkowej

Wyłączna wina za rozkład pożycia, skutki

Rozwód bez orzekania o winie - jak wygląda? Jakie są skutki?

Korzystanie ze wspólnego mieszkania małżonków po rozwodzie.

Alimenty przy rozwodzie, czy żądać ustalenia winy?

W jaki sposób ustalić kontakty ojca z dzieckiem? Czy pozostawić nieograniczone kontakty?

Udzielenie zabezpieczenia alimentów w sprawie o rozwód, od kiedy Sąd udzieli zabezpieczenia

Zmiana wyroku rozwodowego po uprawomocnieniu się

Opieka naprzemienna po planowanych zmianach w 2019 roku.

Rozwody Adwokat Lublin

Zmiana zabezpieczenia w rozwodzie

Negatywne przesłanki- nie chcę rozwodu

Adwokat Lublin