Adwokat Ewa Joanna Nowacka Kancelaria AdwokackaADWOKAT OD ROZWODÓW - LUBLIN, Chełm, Zamość, Hrubieszów, Biała Podlaska


Przygotowując się do postępowania rozwodowego, mając małoletnie dzieci zrodzone z małżeństa, warto zastanowić się nad złożeniem wniosku o udzielenie zabezpieczenia alimnetów, już w piśmie inicjującym, tj. w pozwie o rozwód.
Adowkat rozwodowy wskaże jakie okoliczności należe podnieść, oraz jakie dokumnety należy przygotować.rozwód adwokat Lublin

Udzielenie zabezpieczenia alimentów w sprawie o rozwód, od kiedy Sąd udzieli zabezpieczenia

Strona uprawniona może złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych na czas trwania postępowania w sprawie o rozwód.

Przedmiotowy wniosek możemy złożyć na każdym etapie postępowania, również w pozwie o rozwód. Sąd co do zasady udzieli zabezpieczenia począwszy od daty złożenia przedmiotowego wniosku, pomimo tego iż do jego rozpoznania (wydania postanowienia) może dojść znaczenie później. Możemy wnosić o zabezpieczenie potrzeb całej rodziny, bądź poszczególnych jej członków np. tylko dzieci. W jaki sposób udowodnić wysokość roszczenia? Należy opisać nasze wydatki, wyszczególnić je, jeżeli dochodzimy zabezpieczenia alimentów na rzecz dziecka, opisujemy comiesięczne wydatki małoletniego. Posiłkujemy się dokumentami (najlepiej fakturami). Nie musimy przedkładać faktur na każdy dokonany zakup, wystarczy skupić się na najważniejszych aspektach oraz ekstra wydatkach. Sąd najczęściej udzieli zabezpieczenia na pierwszym terminie rozprawy, po informacyjnym wysłuchaniu stron. Jeżeli nie jesteśmy zadowoleni z treści postanowienia zawsze możemy złożyć zażalenie, które wnosimy w terminie 7 dni liczonych od dnia otrzymania uzasadnienia postanowienia (należy pamiętać o złożeniu wniosku o uzasadnienie również 7 dni). Jeżeli Sąd wyda postanowienie na posiedzeniu niejawnym, doręczy je nam wraz z uzasadnieniem. W takiej sytuacji 7 dniowy termin liczy się od dnia otrzymania postanowienia. Jeżeli zajdzie zmiana okoliczności w trakcie trwania postępowania możemy wnosić o zmianę prawomocnego postanowienia Sądu np. poprzez obniżenie udzielonego zabezpieczenia bądź jego podwyższenie. W praktyce Sądu bardzo niechętnie zmieniają raz wydane postanowienie o zabezpieczeniu.

Zobacz także::


Jaki jest czas oczekiwania na rozwód w Lublinie?

Jakie są koszty postępowania rozwodowego?

Otrzymałam/em pozew o rozwód, co dalej?

Ustanowienie rozdzielności majątkowej

Wyłączna wina za rozkład pożycia, skutki

Rozwód bez orzekania o winie - jak wygląda? Jakie są skutki?

Korzystanie ze wspólnego mieszkania małżonków po rozwodzie.

Alimenty przy rozwodzie, czy żądać ustalenia winy?

W jaki sposób ustalić kontakty ojca z dzieckiem? Czy pozostawić nieograniczone kontakty?

Kiedy można żądać obniżenia bądź uchylenia obowiązku alimentacyjnego?

Zmiana wyroku rozwodowego po uprawomocnieniu się

Opieka naprzemienna po planowanych zmianach w 2019 roku.

Rozwody Adwokat Lublin

Zmiana zabezpieczenia w rozwodzie

Negatywne przesłanki- nie chcę rozwodu

Adwokat Lublin