Adwokat Ewa Joanna Nowacka Kancelaria AdwokackaADWOKAT OD ROZWODÓW - LUBLIN, Chełm, Zamość, Hrubieszów, Puławy, Lubartów, Biała Podlaska


W praktyce coraz częściej można spotkać się z żądaniem ustalenia opieki naprzemiennej.
Adowkat od spraw rodzinnych wytłumaczy, czy są szanse aby Sąd ustalił opiekę naprzemienną, jak również jakie przesłanki należy spełnić.

rozwód adwokat Lublin

Opieka naprzemienna po planowanych zmianach w 2019 roku.

Na chwilę obecną opieka naprzemienna w praktyce częściej ustanawiana jest, gdy pomiędzy stronami (rodzicami) nie dochodzi konfliktu, tj. na zgodny wniosek.

Rzadziej dochodzi do jej ustanowenia w sytuacji gdy jedna ze stron nie wyraża zgody na powyższe. Należy pamiętaj, iż rodzice powinni zamieszkiwać w jednej miejscowości, tak aby dziecko mogło uczęszczać do tej samej placówki (przedszkole, szkoła). Ponadto z oczywistych względów każdy z rodziców powinien posiadać odpowiednie warunki mieszkaniowe, oraz posiadać właściwe predyspozycję wychowawcze. Częstym skutkiem ustanowienia opieki naprzemiennej jest brak ustalenia obowiązku alimentacyjnego obydwojga z rodziców, chyba że pomiędzy zarobkami przedstawicieli pojawiaj się duża dysproporcja, bądź u jednego z rodziców dziecko będzie spędzać więcej czasu. Przewidywany projekt zmian zakłada, iż Sąd w pierwszej kolejności winien sprawdzić czy w danej sprawie nie zachodzą przesłanki do ustanowenia opieki naprzemiennej. To co kiedyś było rzadkością, według ustawodawcy winno być brane pod uwagę z urzędu przez Sąd. Oczywiście Sąd orzekający nie będzie musiał stosować omawianej przesłanki obligatoryjnie. Wprowadzane zmiany będą dotyczyły rozstrzygnięć które znajdą się w wyroku rozwodowym, jak również w sytuacji gdy rodzic żyją w rozłączeniu występuję z wnioskiem inicjującym sprawę przed Sądem Rejonowym. Dotychczas wypracowana linia orzecznicza, również dawała możliwość ustanowienia opieki naprzemiennej, wprowadzane zmiany pod kątem formalnym na pewno ją potwierdzą. Sąd ferując wyrok, bądź postanowienie, tak jak dotychczas swój osąd będzie kierował na opinii biegłych specjalistów ( w sytuacji gdy nie ma zgodnego stanowiska, bądź Sąd z urzędu poweźmie wątpliwość co do wspólnych wniosków stron). Czy i w jakim stopniu nowelizowane przepisy dotyczące opieki naprzemiennej, będą sprzyjały wprowadzanemu rozwiązaniu pokarze praktyka. Adwokat od spraw rodzinnych doradzi, czy warto w danej sytuacji wnosić o ustanowenie opieki naprzemiennej, czy lepiej skorzystać z innych rozwiązań. Warto skorzystać z pomocy Kancelarii Adwokackiej, w szczególności gdy zajdzie konieczność wystąpienie z żądaniem alternatywnym.

Zobacz także::


Jaki jest czas oczekiwania na rozwód w Lublinie?

Jakie są koszty postępowania rozwodowego?

Otrzymałam/em pozew o rozwód, co dalej?

Ustanowienie rozdzielności majątkowej

Wyłączna wina za rozkład pożycia, skutki

Rozwód bez orzekania o winie - jak wygląda? Jakie są skutki?

Korzystanie ze wspólnego mieszkania małżonków po rozwodzie.

Alimenty przy rozwodzie, czy żądać ustalenia winy?

W jaki sposób ustalić kontakty ojca z dzieckiem? Czy pozostawić nieograniczone kontakty?

Udzielenie zabezpieczenia alimentów w sprawie o rozwód, od kiedy Sąd udzieli zabezpieczenia

Kiedy można żądać obniżenia bądź uchylenia obowiązku alimentacyjnego?

Zmiana wyroku rozwodowego po uprawomocnieniu się

Rozwody Adwokat Lublin

Zmiana zabezpieczenia w rozwodzie

Negatywne przesłanki- nie chcę rozwodu

Adwokat Lublin