Adwokat Ewa Joanna Nowacka Kancelaria AdwokackaADWOKAT OD ROZWODÓW - LUBLIN, Chełm, Zamość, Hrubieszów, Biała Podlaska


Kancelaria Adwokacka w Lublinie zapewnia profesjonalną pomoc prawną w sprawach rodzinnych, które obejumją postępowanie o ustanowienie rodzielności majątkowej małżeńskiej
Adwokat od spraw małżeńskich pomoże przygotować odpowiedź na pozew o ustanowienie rodzielności w sytuacji gdy jesteśmy stroną pozwaną.

rozwód adwokat Lublin

Ustanowienie rozdzielności majątkowej

Na co dzień nie zastanawiamy się nad kwestiami związanymi z podziałem majątku wspólnego, jak również ustanowieniem rozdzielności majątkowej.

Dlatego też, gdy drugi z małżonków występuje z takim żądaniem, bywa to dla nas dużym zaskoczeniem, zastanawiamy się co ,"autor" pisma ma na myśli i do czego tak naprawdę zmierza.Jedne działania mogą umożliwić wystąpienie z kolejnym żądaniem. Tak jest na przykład z pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Zasadą jest, iż w 90% Polskich domów istnieje wspólność ustawowa małżeńska. Wszystko to, co zarobimy ląduje w wspólnym garnuszku, bez względu na to czy druga strona przyczynia się do powstania majątku czy też nie. W trakcie trwania małżeństwa, gdy nie ma sporu pomiędzy stronami, małżonkowie mogą udać się do notariusza i w prosty i szybki sposób ustanowić rozdzielność. Co w sytuacji, gdy takiej zgody nie ma? Pozostaje wystąpić na drogę postępowania Sądowego. W pozwie wskazujemy przyczynę naszego żądania, dowody na poparcie naszych tez i czekamy na wyznaczenie rozprawy. Sąd po otrzymaniu naszego pozwu, sprawdzi czy nie zapomnieliśmy np. o uiszczeniu opłaty, kiedy stwierdzi, że warunki formalne zostały zachowane doręczy pozew stronie przeciwnej, która powinna się do niego ustosunkować. Możliwe podstawy naszego żądania to np. trwonienie majątku przez jednego z małżonków, brak współpracy w zarządzie majątkiem wspólnym, co z kolei może zagrażać ekonomicznemu dobru rodziny. Przyczyny nie zostały enumeratywnie określone, ustawodawca posługuje się pojęciem ,,ważnych powodów”, dlatego też przekonanie Sądu do naszych racji stanowi klucz do osiągnięcia żądanego rozstrzygnięcia. Jeżeli jesteśmy stroną tzw. zaskoczoną, i nagle dostajemy odpis pozwu z Sądu, przede wszystkim powinniśmy się do niego ustosunkować, składając odpowiedź na pozew, co do zasady mamy na to 14 dni liczonych od dnia otrzymania pozwu. Ustanowienie rozdzielności daje nam możliwość wystąpienie z wnioskiem o podział majątku wspólnego. Dlatego też zdarza się, iż jedno z małżonków wskazując ,,ważne powody” tak naprawdę chce doprowadzić do podziału majątku wspólnego, tym samym otrzymując konkretną korzyść majątkową. W naszej odpowiedzi, wskazujemy, które twierdzenia drugiej strony są prawdziwe a które nie polegają na prawdzie, jeżeli okoliczności podane przez powoda/ powódkę są prawdziwe a trwają od dłuższego czasu, możemy przyłączyć się do żądania wskazując, że chcemy, aby Sąd ustanowił rozdzielność z datą wsteczną. Pod pojęciem daty wstecznej kryje się data przed wytoczeniem powództwa, jeżeli Sąd przyzna nam racje to, to co zarobimy przez okres od daty wskazanej w wyroku, będzie stanowiło nasz majątek osobisty i nie będzie podlegało podziałowi. Najczęstszymi przyczynami ustanowienia rozdzielności majątkowej przez Sąd, są wspomniane już wyżej trwonienie majątku przez jedną ze stron, również nieudane inwestycję, zaciągane zobowiązania, mogą doprowadzić do sytuacji zagrożenia dobra materialnego małżeństwa. Ustanowienie rozdzielności pomoże uchronić nasze wynagrodzenie, które otrzymamy, po dacie oznaczonej w wyroku. Stanowiło ono będzie majątek osobisty i nie będzie podlegało podziałowi. Innymi przyczynami ustanowienia rozdzielności majątkowej, są prowadzenie działalności gospodarczej przez jedną ze stron, jednakże najczęściej w takich sytuacjach, strony zdając sobie sprawę z istniejącego ryzyka, wspólnie udają się do notariusza i w formie aktu notarialnego, ustanawiają rozdzielność. Należy pamiętać, iż notariusz nie ma uprawnień aby ustanowić rozdzielność z datą wsteczną, jeżeli zachodzi taka potrzeba pozostaje nam droga postępowania Sądowego i w sytuacji zgody obu stron uznanie powództwa przez powódkę/powoda.

Zobacz także::


Jaki jest czas oczekiwania na rozwód w Lublinie?

Jakie są koszty postępowania rozwodowego?

Otrzymałam/em pozew o rozwód, co dalej?

Wyłączna wina za rozkład pożycia, skutki

Rozwód bez orzekania o winie - jak wygląda? Jakie są skutki?

Korzystanie ze wspólnego mieszkania małżonków po rozwodzie.

Alimenty przy rozwodzie, czy żądać ustalenia winy?

W jaki sposób ustalić kontakty ojca z dzieckiem? Czy pozostawić nieograniczone kontakty?

Udzielenie zabezpieczenia alimentów w sprawie o rozwód, od kiedy Sąd udzieli zabezpieczenia

Kiedy można żądać obniżenia bądź uchylenia obowiązku alimentacyjnego?

Zmiana wyroku rozwodowego po uprawomocnieniu się

Opieka naprzemienna po planowanych zmianach w 2019 roku.

Rozwody Adwokat Lublin

Zmiana zabezpieczenia w rozwodzie

Negatywne przesłanki- nie chcę rozwodu

Adwokat Lublin