Adwokat Ewa Joanna Nowacka Kancelaria AdwokackaADWOKAT OD ROZWODÓW - LUBLIN, Chełm, Zamość, Hrubieszów, Biała Podlaska


Podczas pierwszej porady prawnej adwokat od spraw rozwodowych wytłumaczy jaka jest róźnica i jakie skutki niesie za sobą rozwód bez orzakania o winie, a orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy strony przeciwnej.
Podjęcie decyzji dot. stanowiska zawartego w pozwie jest kluczowe dla dalszego biegu postępowania.
Podkreślić nalezy,iż stanowisko w każdej chwili można zmienić,jednak nasze żądanie zawarte w pozwie o rozwód powinno być szczegółowo przemyślane.
Poniżej przedstawiam skutki orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie, jakie wystąpią w sferze alimentacyjnej.

rozwód adwokat Lublin

Rozwód bez orzekania o winie - jak wygląda? Jakie są skutki?

Sąd orzeka rozwód bez orzekania o winie, tylko i wyłącznie na zgodny wniosek stron. Jeżeli powód/ka, albo pozwany/a będą chcieli udowadniać winę za rozkład pożycia małżeńskiego i zgłoszą odpowiednie żądanie,

Sąd przeprowadzi postępowanie dowodowe w zakresie winy. W takie sytuacji w zależności od liczny zgłaszanych świadków, postępowanie nie potrwa krócej niż rok.Jeżeli nie mamy małoletnich dzieci, a nie chcemy udowadniać winy, Sąd może ograniczyć postępowanie dowodowe do przesłuchania stron. W takim przypadku, rozpoznanie sprawy zakończy się na pierwszym terminie. Swoje stanowisko procesowe, można zmienić. Sąd jest związany naszym żądaniem, jeżeli strony zgodnie wnoszą o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, Sąd nie będzie dochodził, która ze stron ponosi winę za rozkład pożycia. Podstawowym skutkiem orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie, są kwestie związane z roszczeniami alimentacyjnymi. Obowiązek alimentacyjny wygasa z upływem pięciu lat liczonych od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, z ważnych przyczyn powyższy okres może zostać przedłużony. Różne jest również kryterium na podstawie którego, Sąd będzie ustalał czy roszczenie alimentacyjne zasługuje na uwzględnienie. Jest ono tożsame ze skutkami orzeczenia rozwodu z winy obu stron, bowiem należy udowodnić pozostawanie w niedostatku. Inaczej jak przy orzeczeniu rozwodu z wyłącznej winy (zasada wyrównania dochodów). Na koniec wskazać należy, iż jeżeli strony chcą rozwieść się bez tzw. wywlekanie nieprzyjemnych kwestii, może warto pomyśleć o podziale majątku wspólnego w sprawie o rozwód. Dzięki takiemu rozwiązaniu, zaoszczędzimy czas i pieniądze. Oczywiście wiadomym jest, że nie zawsze jest taka możliwość, w tedy zapraszam do kontaktu, celem udzielenia pomocy w ustaleniu winy drugiego małżonka.

Zobacz także::


Jaki jest czas oczekiwania na rozwód w Lublinie?

Jakie są koszty postępowania rozwodowego?

Otrzymałam/em pozew o rozwód, co dalej?

Ustanowienie rozdzielności majątkowej

Wyłączna wina za rozkład pożycia, skutki

Korzystanie ze wspólnego mieszkania małżonków po rozwodzie.

Alimenty przy rozwodzie, czy żądać ustalenia winy?

W jaki sposób ustalić kontakty ojca z dzieckiem? Czy pozostawić nieograniczone kontakty?

Udzielenie zabezpieczenia alimentów w sprawie o rozwód, od kiedy Sąd udzieli zabezpieczenia

Kiedy można żądać obniżenia bądź uchylenia obowiązku alimentacyjnego?

Zmiana wyroku rozwodowego po uprawomocnieniu się

Opieka naprzemienna po planowanych zmianach w 2019 roku.

Rozwody Adwokat Lublin

Zmiana zabezpieczenia w rozwodzie

Negatywne przesłanki- nie chcę rozwodu

Adwokat Lublin