Adwokat Ewa Joanna Nowacka Kancelaria AdwokackaADWOKAT OD ROZWODÓW - LUBLIN, Chełm, Zamość, Janów Lubelski, Lubartów, Biała Podlaska


Kancelaria Adwokacka w Lublinie zapewnia profesjonalną pomoc prawną w sprawach rodzinnych.
Postępowanie rozwodowe obejume również kwestię korzystania ze wspólnego mieszkania po orzeczeniu rozwodu.
Na zgodny wniosek stron Sąd zaniecha powyższego. Adowkat od spraw rodzinnych wyjaśni jakie są konsekwencję zgłoszenia omawianego żądania.

rozwód adwokat Lublin

Korzystanie ze wspólnego mieszkania małżonków po rozwodzie.

Jeżeli jeden z małżonków podczas sprawy o rozwód, wniesie o uregulowanie korzystania ze wspólnego mieszkania małżonków po rozwodzie,

Sąd w wyroku zamieści stosowny zapis. W praktyce, jeżeli strony nie zgłaszają powyższego żądania, Sądy nie będą zajmować się przedmiotową kwestią. W sytuacji gdy występujemy z żądaniem wskazanym w nagłówku, Sąd udzieli nam ochrony bez względu na tytuł prawny jaki przysługuje nam do zamieszkiwanej nieruchomości, jeżeli np. nieruchomość stanowi wyłączną własność drugiego małżonka, nasze żądanie również zostanie uwzględnione. Skład orzekający, podchodząc do pochylenia się nad naszym żądaniem, będzie ustalał dotychczasowy sposób korzystania z mieszkania, stanowisko drugiego małżonka, jak również posiadane wspólne potomstwo, oraz to przy kim zostało ustalone miejsce zamieszkania małoletnich dzieci. Sąd wskaże, które z pomieszczeń przyznaje nam do wyłącznego korzystania, a z których części powinniśmy korzystać wspólnie. W wyroku, co do zasady Sąd nie określa który z małżonków i w jakiej części winien partycypować w opłatach za wspólnie zajmowaną nieruchomość. Na koniec należy wspomnieć, iż Sąd przychyli się do wniosku, jeżeli w dacie orzekania małżonkowie jeszcze wspólnie zamieszkują, chyba że wyprowadzka jednej ze storn została wywołana nagannym zachowaniem drugiego małżonka, w takiej bowiem sytuacji ochrona również nam przysługuje.

Zobacz także::


Jaki jest czas oczekiwania na rozwód w Lublinie?

Jakie są koszty postępowania rozwodowego?

Otrzymałam/em pozew o rozwód, co dalej?

Ustanowienie rozdzielności majątkowej

Wyłączna wina za rozkład pożycia, skutki

Rozwód bez orzekania o winie - jak wygląda? Jakie są skutki?

Alimenty przy rozwodzie, czy żądać ustalenia winy?

W jaki sposób ustalić kontakty ojca z dzieckiem? Czy pozostawić nieograniczone kontakty?

Udzielenie zabezpieczenia alimentów w sprawie o rozwód, od kiedy Sąd udzieli zabezpieczenia

Kiedy można żądać obniżenia bądź uchylenia obowiązku alimentacyjnego?

Zmiana wyroku rozwodowego po uprawomocnieniu się

Opieka naprzemienna po planowanych zmianach w 2019 roku.

Rozwody Adwokat Lublin

Zmiana zabezpieczenia w rozwodzie

Negatywne przesłanki- nie chcę rozwodu

Adwokat Lublin