Adwokat Ewa Joanna Nowacka Kancelaria AdwokackaIle czeka się na rozwód w Lublinie? Adwokat od rozwodów Lublin


Ile czasu czeka się na rozwód w Lublinie ?

Ile trwa postępowanie rozwodowe w sytuacji orzekania o winie?
Ile trwa rozwód bez orzekania o winie?

rozwód adwokat Lublin

Ile czeka się na rozwód w Lublinie ?

Czy warto składać wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, czy wydłuży czas oczekiwania na wyznaczenie pierwszej rozprawy? Dlaczego warto spełnić warunki formalne pozwu o rozwód? Ile trwa postępowanie o rozwód bez orzekania o winie, ile zaś gdy żądamy orzeczenia winy?

Odpowiadając na powyższe pytania.
Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych nieznacznie wydłuży czas oczekiwania na wyznaczenie pierwszej rozprawy, która w praktyce powinna być wyznaczona po ok 3 - 4 mc,od dnia złożenia pozwu. Jeżeli Sąd zwolni nas z części kosztów bądź wniosek oddali, zajdzie konieczność uiszczenia części/całości opłaty, wymiany pism, co wydłuży czas oczekiwania na pierwszy termin (do w/w czasu możemy doliczyć ok 1 mc).
Jeżeli pozew nie spełnia warunków formalnych, Sąd wezwie nas do ich uzupełnienia, na co mamy ustawowe 7 dni (liczone od dnia odbioru pisma). Z oczywistych względów, braki formalne również wydłużają czas oczekiwania na wyznaczenie terminu.
Odnosząc się do czasu trwania postępowania przed Sądem I instancji, musimy rozróźnić dwa żądania: 1. Pozew o rozwód bez orzekania o winie, brak sporu o kwestię związane z małoletnimi dzićmi (w sytuacji ich posiadania). 2. Pozew o rozwód z orzeczeniem winy, spór o alimenty, władzę rodzicielską, kontakty (jeżeli posiadamy wspólne małoletnie dzieci). W pierwszym przypadku postępowanie może zakończyć się na pierwszym terminie rozprawy. W drugim zaś, wszystko zależy od ilości zgłaszanych świadków, jak również innych wniosków dowodowych np. opini specjalistów (w sytuacji sporu np. o ustalenie miejsca zamieszkania małoletnich dzieci, bądź władzę rodzicielską któregokolwiek z małżonków). W w/w sytuacji postępowanie przed Sądem I instancji, może potrwać od kilkunastu miesięcu do kilku (nawet 3 - 4 lat).

Zobacz także::


Jakie są koszty postępowania rozwodowego?

Otrzymałam/em pozew o rozwód, co dalej?

Ustanowienie rozdzielności majątkowej

Wyłączna wina za rozkład pożycia, skutki

Rozwód bez orzekania o winie - jak wygląda? Jakie są skutki?

Korzystanie ze wspólnego mieszkania małżonków po rozwodzie.

Alimenty przy rozwodzie, czy żądać ustalenia winy?

W jaki sposób ustalić kontakty ojca z dzieckiem? Czy pozostawić nieograniczone kontakty?

Udzielenie zabezpieczenia alimentów w sprawie o rozwód, od kiedy Sąd udzieli zabezpieczenia

Kiedy można żądać obniżenia bądź uchylenia obowiązku alimentacyjnego?

Zmiana wyroku rozwodowego po uprawomocnieniu się

Opieka naprzemienna po planowanych zmianach w 2019 roku.

Rozwody Adwokat Lublin

Negatywne przesłanki- nie chcę rozwodu

Adwokat Lublin