Adwokat Ewa Joanna Nowacka Kancelaria AdwokackaADWOKAT OD ROZWODÓW - LUBLIN, Chełm, Zamość, Hrubieszów, Biała Podlaska


Kancelaria Adwokacka w Lublinie zapewnia profesjonalną pomoc prawną w sprawach rodzinnych.
Jeżeli po orzeczeniu rozwodu, ulegną zmianie istotne okoliczności faktyczne, możemy zainicjować kolejne postępowanie, tym razem przed Sądem Rejonowym.

rozwód adwokat Lublin

Zmiana wyroku rozwodowego po uprawomocnieniu się

Po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego, każda ze stron może zainicjować postępowanie rozwodowe przed właściwym miejscowo Sądem Rejonowym żądając zmiany wyroku rozwodowego we wskazanym zakresie.

Powyższe nie dotyczy pkt 1 w którym Sąd orzeka rozwód, jak również odnosi się do winy małżonków za rozkład pożycia (wina obydwu, jednego, bądź zaniechanie orzekania o winie, ew. ustalenie iż żaden z małżonków nie ponosi winy). W praktyce jeżeli zmienią się okoliczności faktyczne możemy żądać zmiany ustalonych kontaktów, wnosić o zmianę w zakresie władzy rodzicielskiej, ew wnosić o obniżenie, uchylenie, bądź podwyższenie alimentów. Sąd Rejonowy podchodząc do rozpoznania naszego żądania, dołączy do postępowania akta sprawy rozwodowej, następnie przystąpi do ustalenia czy sytuacja rzeczywiście się zmieniła i jeżeli tak, to w jakim zakresie. Dlatego tak ważnym jest uregulowanie kwestii w sprawie rozwodowej w sposób dla nas satysfakcjonujący, po to żeby nie narażać siebie na stres jak również koszty, związane z inicjonowaniem kolejnej sprawy. Na wokandę przed Sądem Rejonowym najczęściej trafiają sprawy, w którym jedna ze stron wnosi ustalenia kontaktów (jeżeli Sąd Okręgowy pozostawił nieograniczone kontakty), bądź rodzić przy którym zostało ustalone miejsce pobytu małoletniego dziecka wnosi o ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiemu z rodziców. Wreszcie duży odsetek stanowią sprawy o podwyższenie obowiązku alimentacyjnego. Dlatego też rolą adwokata od rozwód jest wskazanie wszelkich możliwych rozstrzygnięć Sądu Okręgowego, a przede wszystkim skutków orzeczenia rozwodu w żądany sposób.

Zobacz także::


Jaki jest czas oczekiwania na rozwód w Lublinie?

Jakie są koszty postępowania rozwodowego?

Otrzymałam/em pozew o rozwód, co dalej?

Ustanowienie rozdzielności majątkowej

Wyłączna wina za rozkład pożycia, skutki

Rozwód bez orzekania o winie - jak wygląda? Jakie są skutki?

Korzystanie ze wspólnego mieszkania małżonków po rozwodzie.

Alimenty przy rozwodzie, czy żądać ustalenia winy?

W jaki sposób ustalić kontakty ojca z dzieckiem? Czy pozostawić nieograniczone kontakty?

Udzielenie zabezpieczenia alimentów w sprawie o rozwód, od kiedy Sąd udzieli zabezpieczenia

Kiedy można żądać obniżenia bądź uchylenia obowiązku alimentacyjnego?

Opieka naprzemienna po planowanych zmianach w 2019 roku.

Rozwody Adwokat Lublin

Zmiana zabezpieczenia w rozwodzie

Negatywne przesłanki- nie chcę rozwodu

Adwokat Lublin