Adwokat Ewa Joanna Nowacka Kancelaria AdwokackaADWOKAT OD ROZWODÓW - LUBLIN, Chełm, Zamość, Hrubieszów, Biała Podlaska


Obligatoryjnym elementem wyroku rozwodowego jeżeli strony posiadają wspólne małoletnie dzieci jest kwestia uregulowania kontaktów.
Oczywiście ustalenia Sądu zawarte w wyroku rozwodowym można próbować zmienić przed Sądem Rejonowym. Jednakże aby uzyskać zmianę orzeczenia należy wystąpić z odzielnym wnioskiem i zaninicjować kolejne postępowanie.
Adwokat od spraw rodzinnych pomoże ustalić kontakty w sposób, aby ich realizacja nie była utrudniona.
Jeżeli bowiem jeden z rodziców nie będzie stosował się do wyroku Sądu, może okazać się iż niezbędna jest egzekucja kontaktów.

rozwód adwokat Lublin

W jaki sposób ustalić kontakty ojca z dzieckiem? Czy pozostawić nieograniczone kontakty?

W postępowaniu rozwodowym, jeżeli strony mają małoletnie dzieci, Sąd w wyroku obligatoryjnie musi ustalić kwestię kontaktów dziecka z rodzicem, przy którym nie jest ustalone miejsce pobytu małoletniego.

Jeżeli strony współpracują ze sobą, są w stanie dojść do porozumienia, Sąd na zgody wniosek stron ustali nieograniczone kontakty rodzica z dzieckiem. W sytuacji gdy tej zgody brak, po przeprowadzeniu postępowania dowodowego wyrok rozwodowy będzie zawierał rozstrzygnięcie w przedmiocie kontaktów. W zależności od wieku małoletniego, dotychczasowej więzi, kontakt będzie odbywał się w miejscu zamieszkania dziecka, poza miejscem zamieszkania, bądź z prawem zabierania dziecka na noc. Jeżeli jesteśmy skonfliktowani z drugą stroną, powinniśmy zadbać o to, aby przedmiotowe kontakty zostały ustalone w sposób kazuistyczny. Po to, aby później w sytuacji ich nierespektowania, wyrok w tym zakresie nadawał się do egzekucji. Musimy pamiętać, iż egzekucja kontaktów odbywa się w obydwie strony, co oznacza że jeżeli jesteśmy rodzicem uprawionym do kontaktu z dzieckiem, rzeczony kontakt również musimy realizować. Pamiętać należy, iż każdy rodzic co do zasady, ma prawo do kontaktów z dzieckiem w weekendy, Święta, wakacje, oraz ferie. Ustalając kontakty na tygodniu (w czasie pobierania nauki), powinniśmy zawrzeć wyłączenie, iż rzeczony kontakt nie obowiązuję w wakacje. Jeżeli ustalamy kontakty weekendowe wskażmy konkretnie, od jakiej godziny mają być realizowane i o której dziecko powinno do na wrócić. Należy unikać zwrotów niedookreślonych np. po uprzednim ustaleniu ze stroną przeciwną. Jeżeli decydujemy się na ustalenie w wyroku rozwodowym kontaktów ojca z dzieckiem, oznacza to, brak jest przedmiotowego porozumienia, skoro go nie ma to późniejsze odwoływanie się do ustaleń wydaje się być bezprzedmiotowe. Na koniec, wskazać należy, iż wyrok rozwodowy w zakresie kontaktów można zmienić. Jeżeli zmieni się stan faktyczny, np. jeden z rodziców zmieni miejsce zamieszkania na bardziej odległe, każda ze stron może wystąpić do Sądu Rodzinnego w wnioskiem z zmianę wyroku rozwodowego w zakresie kontaktów z dzieckiem.

Zobacz także::


Jaki jest czas oczekiwania na rozwód w Lublinie?

Jakie są koszty postępowania rozwodowego?

Otrzymałam/em pozew o rozwód, co dalej?

Ustanowienie rozdzielności majątkowej

Wyłączna wina za rozkład pożycia, skutki

Rozwód bez orzekania o winie - jak wygląda? Jakie są skutki?

Korzystanie ze wspólnego mieszkania małżonków po rozwodzie.

Alimenty przy rozwodzie, czy żądać ustalenia winy?

W jaki sposób ustalić kontakty ojca z dzieckiem? Czy pozostawić nieograniczone kontakty?

Udzielenie zabezpieczenia alimentów w sprawie o rozwód, od kiedy Sąd udzieli zabezpieczenia

Kiedy można żądać obniżenia bądź uchylenia obowiązku alimentacyjnego?

Zmiana wyroku rozwodowego po uprawomocnieniu się

Opieka naprzemienna po planowanych zmianach w 2019 roku.

Rozwody Adwokat Lublin

Zmiana zabezpieczenia w rozwodzie

Negatywne przesłanki- nie chcę rozwodu

Adwokat Lublin