Adwokat Ewa Joanna Nowacka Kancelaria AdwokackaADWOKAT OD ROZWODÓW - LUBLIN, Chełm, Zamość, Hrubieszów, Biała Podlaska


Kancelaria Adwokacka w Lublinie adwokat Ewa Joanna Nowacka pomoże przygotować odpowiedź na pozew o rozwód.
Adwokat od spraw rozwodowych będzie reprezentował Państwa interesy zarówno na terenie Lublina, jak i miasta Zamość.
W odpowiedzi na pozew powinniśmy ująć nasze stanowisko, jak i zgłosić wszelkie wnioski dowodowe.

rozwód adwokat Lublin

Otrzymałam/em pozew o rozwód, co dalej?

Spokojnie, co do zasady mamy dwa tygodnie na złożenie odpowiedzi na pozew. Na pewno nie dzwonimy do strony przeciwnej i nie wygrażamy się, zawsze przecież możemy być nagrywani.

Musimy zdać sobie sprawę z tego, iż skoro druga strona wystąpiła na drogę postępowania Sądowego, oznacza to iż przemyślała swoje działanie, a często przygotowywała się do tego od dłuższego czasu. Trzeba jednakże odróżnić dwie kwestie, jeżeli dostaliśmy pozew o rozwód bez orzekania o winie, nie mamy małoletnich dzieci ze związku małżeńskiego, i chcemy się rozwieść co do zasady nie mamy się czego obawiać. Sprawa komplikuje się gdy np. druga strona żąda orzeczenia naszej wyłącznej winy. Ale i tutaj nie wpadajmy w panikę, żądanie trzeba jeszcze udowodnić. W Polskim systemie prawnym nie ma tzw. stopniowalności winy, jeżeli Sąd ustali iż ponosimy 80 % winy, druga strona tylko 20% to i tak orzeknie rozwód w winy obydwojga stron. Kolejna ważna sprawa, Sąd będzie badał co było przyczyną rozkładu pożycia, więc wszystkie zachowania które nastąpiły po rozkładzie pożycia nie będą miały znaczenia dla ustalenia winy w sprawie o rozwód. Jeżeli np. mąż zdradzi żonę, i w wyniku tego zdarzenia nastąpił trwały rozkład pożycia, Pani nie będzie chciała wybaczyć Panu, i taka sytuacja będzie się utrzymywać, następnie Strony zamieszkają oddzielnie po czym, Pani w gniewie umyślnie potrąci Pana na przejściu dla pieszych, Pan dozna licznych obrażeń. To Pani oczywiście będzie odpowiadać karnie, ale pod kątem winy za rozkład pożycia, ta sytuacja będzie relewantna, gdyż nastąpiła po całkowitym rozpadzie. Co oznacza całkowity rozkład pożycia? Zerwanie wszelkich więzi małżeńskich, sytuacja trwała, utrzymująca się przez dłuższy czas (przyjmuje się że co najmniej 3 miesiące). Dlatego tak ważnym jest, aby zastanowić się czy na pewno chcemy się rozwieść, wszak zawsze możemy powoływać się na tak zwane negatywne przesłanki, o których będzie mowa w kolejnym wpisie.

Zobacz także::


Jaki jest czas oczekiwania na rozwód w Lublinie?

Jakie są koszty postępowania rozwodowego?

Ustanowienie rozdzielności majątkowej

Wyłączna wina za rozkład pożycia, skutki

Rozwód bez orzekania o winie - jak wygląda? Jakie są skutki?

Korzystanie ze wspólnego mieszkania małżonków po rozwodzie.

Alimenty przy rozwodzie, czy żądać ustalenia winy?

W jaki sposób ustalić kontakty ojca z dzieckiem? Czy pozostawić nieograniczone kontakty?

Udzielenie zabezpieczenia alimentów w sprawie o rozwód, od kiedy Sąd udzieli zabezpieczenia

Kiedy można żądać obniżenia bądź uchylenia obowiązku alimentacyjnego?

Zmiana wyroku rozwodowego po uprawomocnieniu się

Opieka naprzemienna po planowanych zmianach w 2019 roku.

Rozwody Adwokat Lublin

Zmiana zabezpieczenia w rozwodzie

Negatywne przesłanki- nie chcę rozwodu

Adwokat Lublin