Adwokat Ewa Joanna Nowacka Kancelaria AdwokackaADWOKAT OD ROZWODÓW, SPRAW RODZINNYCH - LUBLIN, CHEŁM, ZAMOŚĆ, HRUBIESZÓW, WŁODAWA, RADZYŃ PODLASKI, PUŁAWY, LUBARTÓW

 • Jak przejść przez postępowanie rozwodowe?
 • W jaki sposób udowodnić winę małżonkowi za rozkład pożycia?
 • Jak postąpić w sytuacji gdy drugi małżonek proponuje rozwód bez orzekania o winie?
 • Jak skutecznie dochodzić alimentów w postępowaniu rozwodowym?
 • Jak ustalić sposób korzystania z mieszkania po rozwodzie?
 • Jak eksmitować małżonka w sprawie o rozwód?
 • Czy muszę zamieszkiwać w lokalu żeby Sąd ustalił sposób z jego korzystania?
 • Jakie są skutki ustalenia winy za rozkład pożycia?
 • Co zrobić gdy w wyniku rozwodu ucierpi małoletnie dziecko?
 • Jak ustanowić rozdzielność majątkową małżeńską?
 • Kiedy żądać podwyższenia alimentów?
 • Co zrobić gdy nie chcemy się rozwieść?
 • Jak skutecznie uchylić obowiązek alimentacyjny?
 • Czy podzielić majątek przy rozwodzie?
 • Czy żądać ograniczenia władzy rodzicielskiej?
 • W jaki sposób ustalić kontakty z dzieckiem?
 • Ile kosztuje postępowanie rozwodowe?
 • Ile czasu trwa sprawa o rozwód?
 • W jaki sposób wszcząć postępowanie o ustanowienie rodziny zastępczej?
 • Jakie wnioski złożyć w sprawie o ustanowienie rodziny zastępczej?

Kancelaria Adwokacka w Lublinie zapewnia profesjonalną pomoc prawną w sprawach rodzinnych. Pomoc obejmuje sporządzanie pism procesowych, prowadzenie negocjacji, reprezentowanie Państwa interesów przed Sądem. Skuteczny adwokat od spraw rozwodowych Lublin, pozwoli uniknąć niepotrzebnego stresu związanego z długoletnim postępowanie rozwodowym. Dobry adwokat od rozwodów Lublin będzie reprezentował Państwa interesy również poza salą sądową.

Skutecznie przeprowadzone postępowanie rozwodowe zapewni ochronę Państwa interesów na długie lata. Dlatego też do spraw o rozwód należy podejść z najwyższą starannością. Profesjonalna pomoc prawa w postępowaniu rozwodowym, obejmuje również wsparcie psychologiczne, tak potrzebne w często nieoczekiwanych dla nas sytuacjach.

Postępowanie rozwodowe umożliwia przeprowadzenie podziału majątku wspólnego przez Sądem orzekającym. Koniecznością jest wypracowanie zgodnego stanowiska, w sytuacji braku zgody jednej ze stron zajdzie konieczność inicjacji postępowania o podział majątku przed Sądem Rejonowym właściwym miejscowo. Rolą adwokata w sprawach o rozwód jest wskazanie najlepszej drogi, którą należy obrać aby osiągnąć zamierzony cel. Adwokat rozwodowy w Lublinie podpowie czy zachodzi konieczność wszczęcia postępowania o ustanowienie rozdzielności już w trakcie toczącej się sprawy o rozwód.

Adwokat od spraw rodzinnych w Lubline, pomoże przejść przez postępowanie w przedmiocie ustanowienia rodziny zastępczej. Sprawy o alimenty, ograniczenie władzy rodzicielskiej, kontakty z dzieckiem, ustalenie miejsca zamieszkania zajmują się w zakresie spraw w których specjalizuję się dobry adwokat od spraw rodzinnych.

Kancelaria Adwokacka adwokat Ewa Nowacka ma swoją siedzibę w Lublinie, jednakże reprezentuje Państwa interesy również na terenie takich miast jak Zamość, Chełm, Puławy, Radzyń Podlaski, Włodawa, Hrubieszów

rozwód adwokat Lublin

Nie chce rozwodu - negatywne przesłanki.
rozwód adwokat Lublin

Otrzymałam/em pozew o rozwód, co dalej?rozwód adwokat Lublin

Ustanowienie rozdzielności majątkowej
rozwód adwokat Lublin

Wyłączna wina za rozkład pożycia, skutkirozwód adwokat Lublin

Rozwód bez orzekania o winie - jak wygląda? Jakie są skutki?

rozwód adwokat Lublin

Korzystanie ze wspólnego mieszkania małżonków po rozwodzie.


rozwód adwokat Lublin

Alimenty przy rozwodzie, czy żądać ustalenia winy?rozwód adwokat Lublin

W jaki sposób ustalić kontakty ojca z dzieckiem? Czy pozostawić nieograniczone kontakty?

rozwód adwokat Lublin

Udzielenie zabezpieczenia alimentów w sprawie o rozwód, od kiedy Sąd udzieli zabezpieczenia

rozwód adwokat Lublin

Kiedy można żądać obniżenia bądź uchylenia obowiązku alimentacyjnego?

rozwód adwokat Lublin

Zmiana wyroku rozwodowego po uprawomocnieniu sięrozwód adwokat Lublin

Opieka naprzemienna po planowanych zmianach w 2019 roku.

rozwód adwokat Lublin

Rozwody Adwokat Lublinrozwód adwokat Lublin

Zmiana zabezpieczenia w rozwodzierozwód adwokat Lublin

Ile czeka się na rozwód w Lublinierozwód adwokat Lublin

Ile kosztuje rozwód w Lublinie?